ประวัติกีฬายูโดในประเทศไทย

ในปี พ.. 2450  

ชาวญี่ปุ่นชื่อ กิโย ฟูจิ (Kiyo Fuji) ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยในบริษัทของชาวญี่ปุ่น 
ชื่อบริษัทมิตซุยบุนเซนโกซา พร้อมทั้งนำเอาวิชายูยิตสูเข้ามาเผยแพร่ให้แก่ผู้ร่วมงานได้ฝึกหัดกัน โดยมีชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งชื่อ เอนโดน เป็นทันตแพทย์ชาวญี่ปุ่นที่มีความรู้ทางยูยิตสูได้เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนเผยแพร่ในหมู่คนใกล้ชิดและคนไทยพอสมควร ซึ่งสมัยนั้น ยังเป็นวิชายูยิตสูอยู่

ปี พ.. 2455 
หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิวงศ์ สวัสดิกุล ได้ทรงศึกษาวิชายูยิตสูมาจากประเทศยุโรป เมื่อกลับมารับราชการอยู่ในกระทรวงต่างประเทศ ทรงเห็นว่ายูยิตสูมีประโยชน์ต่อสังคม จึงมีความประสงค์จะให้มีการศึกษาวิชานี้ในโรงเรียนต่างๆ เช่นเดียวกับนานาประเทศ จึงทรงนำเอายูยิตสูไปสอนแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นแห่งแรก ในจำนวนนี้ได้มีอาจารย์ทิมอิเปรมานนท์ และอาจารย์นิยมทองชิต เข้าศึกษาวิชายูยิตสูรวมอยู่ด้วย
ปี พ.. 2459
หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกุล ได้เสนอวิชายูยิตสูแก่กรมตำรวจเพื่อพิจารณาจัดสอนให้แก่นักเรียนตำรวจ และเมื่อกรมตำรวจพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อตำรวจจึงอนุมัติให้สอนวิชายูยิตสูแก่ตำรวจได้
ปี พ.. 2471 
มีชาวญี่ปุ่นชื่อ โตชิโอ อีดากา ได้เข้ามาทำการค้าขายในประเทศไทยและเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางวิชายูยิตสูทราบว่าทางประเทศญี่ปุ่นได้ปฏิรูปวิชายูยิตสูเป็นยูโดมานานแล้ว จึงไปช่วยอาจารย์ทิมอติเปรมานนท์ สอนวิชายูยิตสูที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเห็นว่าการฝึกซ้อมบางอย่างยังไม่ถูกต้องนัก จึงช่วยแนะนำและฝึกสอนด้วยกันเป็นเวลา 2 ปี
ปี. .. 2480  
สถาบันเรนบูกัน ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกยูโดในประเทศไทย ได้จัดส่งนักยูโดไทย 5 คน ไปเยี่ยมเยียนสถาบันโคโดกันและยูต๊อกไก ประเทศญี่ปุ่น และการไปครั้งนี้ นักยูโดไทยได้แสดงฝีมือจนเป็นที่ยอมรับในความสามารถ สถาบันโคโดกันจึงให้วุฒิสายดำ อันดับ 1 ให้แก่นักยูโดไทยทั้ง 5 คน คือ
1. นายจำรัส ศุภวงศ์
2. นายสมศักดิ์ กิติสาธร
3. นายประจันต์ วัชรปาน
4. นายจิตวัฒน์ นาคะโมทย์
5. นายทนง ชุมสาย (ประทีป พานิชชาติ, 2523)
สมาคมยูโดในประเทศไทย
ปี พ.. 2498 
บุคคลที่สนใจในยูโดประกอบด้วย พล.ต.ท.พิชัย กุลละวณิชย์ พล.ต.จ.มงคล จีรเศรษฐ และอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน (อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างกลปทุมวัน) ได้เริ่มก่อตั้งสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยขึ้น และขอจดทะเบียนเป็นสมาคมอันถูกต้อง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 โดยสำนักงานชั่วคราวของสมาคมอยู่ที่ตึกหน้าของโรงเรียนช่างกลปทุมวันเป็นแห่งแรก
ในปี พ.. 2499
สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสหพันธ์ยูโดแห่งเอเชีย (The Judo Federation of Asia) หลังจากนั้นสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬายูโดเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างชาติเสมอมา ปัจจุบันทั่วทุกมุมโลกต่างก็ได้รู้จักกับคำว่ายูโดจากบรรดาสื่อมวลชนสาขาต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่จากสถาบันยูโดของญี่ปุ่นเอง โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกไปเผยแพร่ และจัดการแข่งขันระหว่างประเทศที่สำคัญๆ ขึ้น เช่น การชิงแชมเปี้ยนโลก ชิงแชมป์เอเชีย การแข่งขันในกีฬาโอลิมปิค การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ และการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยก็เคยส่งนักยูโดที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันตลอดมา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในกีฬาซีเกมส์ เอเซี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ เป็นการส่งเสริมเยาวชนและคนในชาติให้มีโอกาสฝึกฝนการออกกำลังกายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพตามอุดมคติของยูโดคือ “ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”